Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı

01.06.2016
17,427

MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş üst yönetimi, çalışanları ve komitelerde görev alan kişiler olarak yetkilendirildiğimiz tüm alanlardaki sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde;

  • Tüm adaylara eşit mesafede olacağımızı, sınav ve belgelendirme süreçlerindeki tüm hizmetleri objektif, tarafsız ve adalet ilkeleri çerçevesinde sunacağımızı,
  • Kanuni zorunluluklara ve TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme standardının gerektirdiği şartlara uygun davranacağımızı,
  • Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını tespit ederek, çıkar çatışmalarını önleyeceğimizi, üst yönetim  ve personelimiz tarafından bu analizin içselleştirilmesini sağlayacağımızı,
  • Tüm başvuru sahiplerine ve adaylara tarafsız davranacağımızı ve hizmetlerimize erişimlerinde zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunmayacağımızı,
  • Tarafsızlığımıza ve güvenilirliğimize gölge düşürecek herhangi bir idari, mali ve ticari faaliyette bulunmayacağımızı,
  • Tüm başvuru sahipleri ve adaylarla çıkar çatışmasına neden olabilecek bir ilişkide bulunmayacağımızı,
  • MEYBEM A.Ş üst yönetimi, çalışanları ve komitelerde görev yapan kişilerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini etkileyecek herhangi bir iç/dış baskı kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi

Beyan eder, tüm bu hususların yapılan sözleşmeler ve dokümanlar ile garanti altına alındığını taahhüt ederiz.

Ender Yorgancılar - Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ek:

1. Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı (İmzalı)