Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi

10.04.2018
9,863

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi'ne referanslandırılmıştır.

Bu kapsamda, AYÇ Tavsiye Kararı'na http://tyc.gov.tr/ayc2017 adresinden, mesleklerin İngilizce karşılıklarını ve açıklamalarını içeren Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Terimker Sözlüğü'ne http://tyc.gov.tr/tyc-ts adresinden erişilebilmektedir.