Aluminyum Kaynakçısı Seviye 3

16.07.2018
6,921

Sınav Yapılacak Meslek

11UY0014-3/Rev01 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)

Meslek Tanımı

Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3), iki ya da daha fazla parçayı birleştirerek ve gerektiğinde ilave dolgu malzemesi kullanarak tek parça haline getirmek amacıyla, teknik resim, kroki veya iş talimatlarına göre kaynak işlemi yapan kişidir.

 

Başvuru Süreci

 

Başvuru sürecini öğrenmek ve başvuru yapmak için tıklayınız.

Başvuru Dokümanları

*Kimlik Fotokopisi

*Başvuru formunun ıslak imzalı hali

*2 adet fotoğraf

*Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont

Adres: TOBB İkiz Kuleleri C Kule 15. Kat MEYBEM Ofisi Dumlupınar Bulvarı No:252 ANKARA 06530 TÜRKİYE 

İletişim Bilgileri

+90 312 218 26 20- 26 21

Sınav için Gerekli Şartlar

 

Herhangi bir ön koşul aranmamaktadır. ( Eğitim veya diploma şartı bulunmamaktadır.)

Sınav Ücretleri

 

Sınav ücretlerini görüntülemek için tıklayınız.

Sınav Yeri

Ankara, İzmir-Merkez, Kocaeli, İstanbul, Antalya, Kütahya, Eskişehir, Gaziantep illerinde sabit sınav merkezimiz bulunmaktadır. Ayda en az 2 kez sınav açılmaktadır.

Bunun dışında, tüm illerde gezici olarak sınav yapılabilmektedir.

8 kişiden fazla toplu başvurularınızda, fabrika/şantiye sahasında da sınav açılmaktadır.

 

Sınav Türü

Teorik -Yazılı Sınav

Performans – Uygulamalı Sınav

 

Sınav Konuları

Zorunlu Birimler:

11UY0014-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Seçmeli Birimler:

11UY0014-3/B1 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

Soru Sayısı

Teorik Sınav:

A1, B1, B2 birimleri için her biri eşit puanlı en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli bir sınav yapılır.

Başarı Puanları

Teorik Sınav:

A1 için adaylar en az %60 oranında başarı göstermelidir.

B1, B2 için adaylar en az %50 oranında başarı göstermelidir.

Performans Sınavı:

B1, B2 performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

Belge Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır.

Belge Gözetimi

Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır.

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

Belgenin Yenilenmesi

 

Yeterlilik belgesi, TOBB MEYBEM tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3'deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.

İtiraz/Şikayet

Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 5 işgünü içinde yapılır.

İtiraz / Şikayet formlarına erişmek için tıklayınız.

Sınavlara Nasıl Çalışılır?

Sınav soruları ulusal yeterliliğe göre hazırlanmalıdır. Dokümana ulaşmak için tıklayınız.